Sklárna Svojkov

Ručně foukané historické sklo. (Roman glass, viking glass, medieval glass, renaissance glass, forest glas)

Pohledy do muzeí

Na cestách světem navštěvujeme muzea a když nám přeje štěstí, tak potkáme i skla. Nad úlomky jednotlivých střepů z číší a pohárů se až tají dech. Detektivními pohledy zkoumáme detaily různého zdobení a představujeme si jak mohli býti tvořeny, jakými nástroji, jaký mohl být postup jednotlivých úkonů, jak jsou jednotlivá vlákna vrstvena, kladena či překládána. Jsou to pro nás poklady, které objevujeme, taje, při kterých se nám zastavuje dech při představě jak dokonalé mohli býti středověké podmínky, za kterých se ony poklady minulosti rodily, nebo ti chlapi museli být bozi. Bylo k nim sklo milosrdečnější? Co je motivovalo k tomu, co nám historie dnes prostřednictvím těchto skel napovídá.....

 

Lubeck 05.jpg Lubeck 10.jpg Lubeck 03.jpg


V Londýně a ve Vídni nás nejvíce upoutalo množství římského skla, které také najdete v našem sortimentu.

londyn 01.jpg londyn 02.jpg víden 01.jpg

 


I v Čechách a na Moravě můžeme potkat skleněné číše, poháry a i různé fragmenty skla z archeologických nálezů. Jsou pro nás zajímavé. Jednak je možno z těchto nálezů vystopovat pracovní postupy a také jsou na nich stopy po používaných nástrojích, jejich velikost atp. .  Jedny z prvních starých střepů jsme mohli vidět zblízka v Plzeňském muzeu. Bylo to v roce 1998  v doprovodu PhDr. Františka Frýdy ředitele tohoto muzea.

imagetools0.jpg   imagetools1.jpg   Západočeské muzeum Plzeň


Muzeum hlavního města Prahy má také ve svých sbírkách překrásné kousky.

Praha 04 Praha 05 Praha 02


Z výstavy muzea v Ostravě

Ostrava 02 Ostrava 03 Ostava 01


Z holandského Aalkmaru

P5050323 copy.jpg

 Alkmaar Roemery 01a.jpg P5060096 copy.jpg P5041292 copy.jpg

Chcete nás kontaktovat

Chcete nás kontaktovat?

 

Ozvěte se mi