Sklárna Svojkov

Ručně foukané historické sklo. (Roman glass, viking glass, medieval glass, renaissance glass, forest glas)

média

Reportáž z pořadu "Na špacíru"  TV R1 jih


Chcete nás kontaktovat

Chcete nás kontaktovat?

 

Ozvěte se mi